Höst terminen

Höst terminen börja vecka 36

fram till vecka 50


Uppehåll vecka 40+41!!

Hatha Yoga

YinYoga

Restorative & Yoga Nidra

Soft Hatha & Yinyoga

unsplash